GABINET PEDAGÒGIC A TARRAGONA

Dirigit a nens i/o adolescents que presentin dificultats en l’aprenentatge (Dislèxia, Discalcúlia, Disgrafia …) i fer-los un seguiment.


favorite

La nostra recompensa es troba en l'esforç. Un esforç total és una victòria completa.

Gandhi
 Evaluació pedagògica

Diagnòstic i
Reeducació Pedagògica 1

Relitzem una primera avaluació i diagnòstic psicopedagògic amb proves especifiques per tal de conèixer les dificultats actuals i dissenyem un programa individual de reeducació que recull els objectius concrets a treballar.

Apliquem els mètodes més innovadors que es van creant utilitzant, si s’escau, les noves tecnologies.

Ens reunim amb l’equip psicopedagògic de l’escola per tal de coordinar-nos en l’assoliment dels objectius.

Informem regularment els pares de l’evolució de les reeducacions i els donem les eines per ajudar i comprendre el nen i adolescent en l’entorn familiar.

Recolzem les reeducacions de lectoescriptura amb el Mètode Glifing. I les matemàtiques.

llàgrimes
llàgrimes
llàgrimes
llàgrimes

Dificultats d’aprenentatge: 2

Lectura, escriptura i càlcul (dislèxia, disortografia, disgrafia i discalcúlia), rapidesa i comprensió lectora, faltes d’ortografia, expressió escrita, errors en el càlcul i en la resolució de problemes matemàtics, etc…
Trastorns d’aprenentatge

GlifingCENTRE QUE EMPRA EL MÈTODE GLIFING. La lectura és la base de qualsevol aprenentatge escolar, per això té una importància cabdal per a l’èxit acadèmic. Vull saber més!

TDAH

TDAH3

Trastorns per dèficit d’atenció amb i sense hiperactivitat (TDAH): alteració de les funcions executives en atenció, percepció i memòria.
llàgrimes llàgrimes llàgrimes llàgrimes

Tècniques d'estudi 4

Manca d’hàbits i tècniques d’estudi, baixa organització i planificació.
Dificultats d’aprenentatge
Altes capacitats

Altes capacitats 5

Dificultats d’organització i adaptació i millora en les habilitats interpersonals i comunicatives.

llàgrimes
llàgrimes
llàgrimes
llàgrimes

Baixa motivació i autoestima acadèmica 6

Procrastinació, baixa tolerància de la frustració, poca capacitat de superació de les dificultats.

Baixa motivació i autoestima acadèmica

Vols resultats?

L'èxit depèn de l'esforç. Nosaltres t'ajudarem a aconseguir-ho
4
Grups reduits, màxim 4 alumnes
7
Professors especialitzats
125
Alumnes satisfets
Adreça
C/Narcís Oller, 4 - Baixos
43007 Tarragona
Email
info@aulavall.com
Telèfon
667 579 285 - 667 579 286