EXÀMENS DE CAMBRIDGE ENGLISH

Els exàmens de Cambridge English són avui en dia les acreditacions més prestigioses per certificar el nivell d’anglès i, al mateix temps, molt necessàries per accedir al món universitari i al món laboral.


EXÀMENS DE CAMBRIDGE ENGLISH
llàgrimes
llàgrimes
llàgrimes
llàgrimes

Exàmens de Cambridge English 1

Aquests títols de Cambridge English són una certificació oficial acceptada i reconeguda per les institucions i empreses de tots els països. Amb ells se certifiquen diferents nivells de competències en l’idioma, corresponents als nivells establerts pel Marc Comú Europeu (MCE).

Nivells

Exàmens Young Learners English per a nens: Starters, Movers i Flyers.
Exàmens per a Joves i Adults
KET - Key English Test

Acredita un nivell bàsic d’anglès en les situacions de la vida real. Correspon al nivell A2 del MCER.

PET - Preliminary English Test

Acredita un nivell intermig. Es correspon amb el nivell B1 del MCER.

FCE - First Certificate in English

Acredita un nivell intermig-alt. És el més reconegut a nivell universitari i d’empresa. Es correspon al nivell B2 del MCER.

CAE - Certificate in Advanced English.

El Certificat acredita un nivell avançat. Es correspon al nivel C1 del MCER.

CPE - Certificate Proficiency in English.

És el nivell més alt que ofereix Cambridge English. Es correspon al nivell C2 del MCER.

Vols resultats?

L'èxit depèn de l'esforç. Nosaltres t'ajudarem a aconseguir-ho
4
Grups reduits, màxim 4 alumnes
7
Professors especialitzats
125
Alumnes satisfets
Adreça
C/Narcís Oller, 4 - Baixos
43007 Tarragona
Email
info@aulavall.com
Telèfon
667 579 285 - 667 579 286